02.04.2021 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Διερεύνηση τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
 


Φλώρινα, 02/ 04/ 2021
Αρ. Πρωτ.: 7064

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

 

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο Δήμος Φλώρινας ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, μέσω της πρόσκλησης ΑΤ12 ”Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους” του Προγράμματος ”ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, τα κάτωθι ηλεκτρικά οχήματα:

  1. ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ.
  2. ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ OXHMA ΤΥΠΟΥ MINIBUS
  3. ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ OXHMA ME ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
  4. ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ
  5. ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΠΕΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
  6. ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ OXHMA ME ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές (ενδεικτικές μη δεσμευτικές), συνοδευόμενες από συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων, μέχρι την 09/04/2021, ημέρα Παρασκευή.
Η αποστολή των προτάσεων καθώς και οποιαδήποτε λήψη πληροφοριών και διευκρινήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση epitropi_at12@cityoflorina.gr.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 87/2021(ΑΔΑ:90ΞΓΩΗΙ-ΖΓ4)
απόφαση Ο.Ε. Δήμου Φλώρινας)

 

Μελπομένη Γερομιχαλού
Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.
 Ευάγγελος Βαραδίνης
Οδηγών Δ.Ε.
 Ελένη Ταταρίδου
Διοικητικού Δ.Ε.

 

Για αναλυτική προβολή της  πρόσκλησης  κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα