02.05.2014 – Δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν κατά το έτος 2013

Ο Δήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΝΔ 2119/1993 «περί μητρώων αρρένων», γνωστοποιεί ότι από 2 Μαΐου 2014 μέχρι 30 Μαΐου 2014 θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν κατά το έτος 2013.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενό του μέχρι 30-5-2014.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα