03.08.2022 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η Της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) του άρθρου 23 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α )

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Πληροφορίες: Ε. ΤΣΙΑΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ 1 – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ.: 45550
Τηλ.: 2651364327
Email: p.bolanou-papageorgiou@php.gov.gr

 

 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 01.08. 2022

Αριθ. Πρωτ.: οίκ. 2

ΠΡΟΣ:

Ηλεκτρονική αποστολή στα

1.ΤΑΚΤΙΚΑ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ μέλη

της Επιτροπής
Και πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η
Της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) του άρθρου 23 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α ).

Καλούνται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) του άρθρου 23 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α ) στα Ιωάννινα, έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. οικ 46169/2022 (ΦΕΚ 388/Υ.Ο.Δ.Δ./12.05.2022) απόφαση του Συντονιστή ΑΔΗ-ΔΜ, για εξέταση του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης :

Διενέργεια αυτοψίας προκειμένου να ελεγχθεί η επικινδυνότητα των παρακάτω κτισμάτων και κατασκευών του Δήμου Φλώρινας, η οποία θα γίνει στις 09.08.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον τόπο της αυτοψίας.

1. Ακίνητο που βρίσκεται στο Εθνικό του Δήμου Φλώρινας ιδιοκτησίας Κασμέτη Συμεών (Αρ. πρωτ. 22076/6-7-2022 ΥΔΟΜ Φλώρινας)
2. Δύο ακίνητα που βρίσκονται στην οδό Εθνομάρτυρος Αιμιλιανού 22 με Καπετανοπούλου, του Δήμου Φλώρινας ιδιοκτησίας Χαραλαμπίδου Πέτρου, Χαραλαμπίδου Ευστάθιου (Αρ. πρωτ. 22084/6-7-2022 ΥΔΟΜ Φλώρινας)
3. Ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Σαγγαρίου 9 του Δήμου Φλώρινας ιδιοκτησίας Γεωργίου Σωτηρίου, Γεωργίου Πολυτίμης. (Αρ. πρωτ. 22090/6-7-2022 ΥΔΟΜ Φλώρινας)
4. Ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Σαγγαρίου 11 του Δήμου Φλώρινας ιδιοκτησίας Σημαντήρα Αλεξάνδρας (Αρ. πρωτ. 22096/6-7-2022 ΥΔΟΜ Φλώρινας)

Παρακαλούνται τα Τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιήσουν τους Αναπληρωτές τους.

Τακτικά μέλη:

  1. Κούκος Άγγελος, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α.
  2. Κασκάνης Βασίλειος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α.
  3. Τζαγκαρίδου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος ΤΑΣ Κοζάνης της ΑΔΗ-ΔΜ.
  4. Μπότης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
  5. Λώλος Λάμπρος, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου.

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ζιάκκα Βαρβάρα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (Αναπληρώτρια Προέδρου).
2. Κουνάβος Δημήτριος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Αναπληρωτής κου Κούκου).
3. Καξίρα Μαρία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Αναπληρώτρια κου Κασκάνη).
4. Μάμαλης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων (Αναπληρωτής κας Τζαγκαρίδου).
5. Διαμαντίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Αναπληρωτής κου Μπότη).
6. Ιορδανίδου Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας (Αναπληρώτρια κου Λώλου).

Πίνακας αποδεκτών
1. Δήμο Φλώρινας
dimosflorinas@gmail.com
για ανάρτηση στο κατάστημα και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο
(Ν. 4787/2021 Αρθρ. 24 ΦΕΚ 44/Α )

2. ΥΔΟΜ Δ. Φλώρινας
Πτολεμαίων 1 Διοικητήριο
ydom.florinas@gmail.com

3. Κασμέτη Συμεών
Εθνικό 53100 Φλώρινα

4. Χαραλαμπίδη Πέτρο
Ξάνθου 33Δ Νέο Ψυχικό Αττικής 15451 Νέο Ψυχικό

5. Χαραλαμπίδη Ευστάθιο
Ξάνθου 33Δ Νέο Ψυχικό Αττικής 15451 Νέο Ψυχικό

6. Γεωργίου Σωτήριο
Σαγγαρίου 14 53100 Φλώρινα

7. Γεωργίου Πολυτίμη
Καστρισιανάκη 45 53100 Φλώρινα

8. Σημαντήρα Αλεξάνδρα
Ολύμπου 29 54630 Θεσσαλονίκη

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΟΛΑΝΟΥ

Αναπληρώτρια προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλ/ντος
και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφ. Ηπείρου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα