03.10.11-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ 11 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΟ ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Φλώρινας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης πρόσληψης συνολικά (9) εννέα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας (11) έντεκα μηνών και όχι πέρα από την 31-07-20112.

Για αναλυτική προβολή των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

  • Κλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (1) ένα άτομο. Για αναλυτική προβολή κάντε κλκ εδώ .
  •  Κλάδος ΔΕ Μαγείρων (3) τρία άτομα. Για αναλυτική προβολή κάντε κλκ εδώ .
  • Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (5) πέντε άτομα. Για αναλυτική προβολή κάντε κλκ εδώ .

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα