04.01.2016 – Η Λαϊκή αγορά του Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2016

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας της Τετάρτης 6ης Ιανουαρίου 2016 (Θεοφάνια) λόγω αργίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 1ο του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας με Α.Δ.Σ. 331/2014. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα