04.04.2016 – AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ 04 – 04 – 2016
Αρ. πρωτ.: 5232

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985
β. Του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987
γ. Του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008
γ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
δ. Του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
ε. Του άρθρου 199 και 201 του Ν. 42812014
στ. Της με αρίθμ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την 28 / 2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας περί ορισμού Δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου.
6. Την ανάγκη οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
1. «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Περάσματος», προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 €, έκπτωσης 51,00% και συμβατικού προϋπολογισμού 29.400,00 €, με επιβλέποντες Μηχανικούς τους: Τζέτζη Σπυρίδων και Κουγιουμτζόγλου Σάββα, Υπαλλήλους του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο τον Παπακοσμά Μάρκο του Νικολάου, έχοντας υπόψη την από 20-10-2014 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
2. «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού μελέτης 21.100,00 €, έκπτωσης 50,00% και συμβατικού προϋπολογισμού 10.550,00 €, με επιβλέποντες Μηχανικούς τους: Τζέτζη Σπυρίδων και Κουγιουμτζόγλου Σάββα, Υπαλλήλους του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο τον Παπακοσμά Μάρκο του Νικολάου, έχοντας υπόψη την από 06-12-2014 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
3. «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού μελέτης 133.471,96 €, έκπτωσης 41,00% και συμβατικού προϋπολογισμού 78.748,46 €, με επιβλέποντες Μηχανικούς τους: Τζέτζη Σπυρίδων και Κουγιουμτζόγλου Σάββα, Υπαλλήλους του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο την Μοτεσνίτσαλη Μαρία του Θεόφιλου, έχοντας υπόψη την από 23-04-2015 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

7. Την κατάσταση Τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του παραπάνω έργου η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στον Οικισμό Αγίου Αθανασίου, την Τετάρτη 06 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασιλική Σεχίδου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα