05.08.2013 – Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια μηχανολογικού υλικού ( ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή) Δήμου Φλώρινας.

Θέμα : Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια μηχανολογικού υλικού ( ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή) Δήμου Φλώρινας.

Σε απάντηση της ερώτησης- διευκρίνησης της ατομικής επιχείρησης «ΠΥΡΖΑΣ ΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 29924/1-8-2013, το οποίο αυτούσιο έχει ως εξής :
«Στο διαγωνισμό προμήθειας Η/Υ περιφερειακών και λογισμικών λόγω προβλήματος στις προδιαγραφές οθόνης στο 1.2 ζητάμε διευκρίνιση ή διόρθωση των ελαχίστων προδιαγραφών που αναγράφεται στο πλαίσιο 1.2 της συνδεσιμότητας της οθόνης».

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα προκύψουν αλλαγές και οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν ως έχουν.

Για την
Οικονομική Υπηρεσία
Ο
Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρήστος Μπαρδάκας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα