05.10.2010 – ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ για την εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3868/2010

cigarette2.gif
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Φλώρινας ανακοινώνει σε όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αμιγών επιχειρήσεων υπηρεσιών διαδικτύου ότι για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 περί απαγόρευσης διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η με αριθμό Γ. Π. 120995/30-9-2010 Διευκρινιστική Εγκύκλιος .
Οι καταστηματάρχες οφείλουν να προμηθευτούν το απαραίτητο ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( αριθμημένο ) για την εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3868/2010 το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 της υπ’ αριθ. 104720 Κ.Υ.Α καθώς και να προβούν στην ειδική απαγορευτική σήμανση για κάθε 15τ.μ. ένα σήμα. Η μη τήρηση του Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση η οποία βεβαιώνεται και συνεπάγεται δε πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α της Κ.Υ.Α. 104720. Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Γραφείο Καταστημάτων του Δήμου Φλώρινας για τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς είναι: 1)Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος 2)Μηδενική Ταμιακή Απόδειξη με το Α.Φ.Μ της επιχ/σης.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα