05.12.2017 – Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων κλάσης 2021 (γεννημένοι το έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Σας γνωρίζουμε,ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι γεννημένοι το έτος 2000 (κλάσεως 2021) που διαμένουν στο Δήμο μας και ανεξάρτητα από τον τόπο εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων, υποχρεούνται να καταθέσουν στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας στη Δ/νση : Κ. Δαβάκη 8 Κοζάνη ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 (02 Ιανουαρίου έως και 02 Απριλίου 2018).
Κατά την προσέλευσή τους πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
α.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο ή εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων πιστοποιητικό του Δήμου εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων που φέρει τη φωτογραφίατους,
β. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια Δ..Ο.Υ.
γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
β. Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, εφόσον έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας,
γ. Όσοι στρατεύσιμοι διαμένουν στο εξωτερικό, θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου ( www.stratologia.gr).
Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, εντός της παραπάνω προθεσμίας, συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες (μηνιαία ή δίμηνη στρατιωτικής υποχρέωση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής αντίστοιχα).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα