06.05.2019 – Ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν κατά το έτος 2018

logo-dimos100x100Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας, γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 20 του ΝΔ 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων» ότι από 03 Μαΐου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2019 θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν κατά το έτος 2018.
Καλούνται οι γονείς που έχουν άρρενα τέκνα που γεννήθηκαν το έτος 2018 και δεν είναι γραμμένα στον πίνακα ή έχουν εσφαλμένα στοιχεία όπως αναγράφονται, να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους στο Τμήμα Μητρώου Αρρένων και Δημοτολογίων μέχρι 31-5-2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Σωτήριος Τσορμπάρης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα