07.01.2016 – Ανακοίνωση κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τις Επιτροπές Παραλαβής Υπηρεσιών

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Φλώρινα 7/01/2016
Αριθ. Πρωτ. 192

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1) Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών έως το ποσό των 2.934,70€ έτους 2016, η οποία θα αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους με τους Αναπληρωτές τους
2) Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τηνΕπιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών άνω των 2.934,70€ έτους 2016, η οποία θα αποτελείται από δύο Υπαλλήλους του Δήμουμε τους Αναπληρωτές τους και έναν Δημοτικό Σύμβουλο με τον Αναπληρωτή του.
Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
  2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 ΠΔ 28/80)
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ.1 ΠΔ 28/80)
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ.14 ΠΔ 28/80)
  6. Την ανάγκη παραλαβής υπηρεσιών έτους 2016
  7. Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας έως το ποσό των 2934,70 του (άρθρου 67 παρ. 1 ΠΔ 28/80)& (άρθρου 70 παρ.1 ΠΔ 28/80) για το έτος 2016»
  8. Το ότι η Παραλαβή κάθε Δημοτικής Υπηρεσίας έως του ποσού των 2.934,70€ εκτελείται από Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους
  9. Το ότι η Παραλαβή κάθε Δημοτικής Υπηρεσίας άνω των 2.934,70€ εκτελείται από Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο Υπαλλήλους του Δήμου και ενός Δημοτικού Συμβούλου.

Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα