08.02.2010 – Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας

Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθ. 16/18-5-2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Φλώρινας αποφασίστηκε η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής βιβλιοθήκης και ψηφίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της.

Η Δημοτική βιβλιοθήκη στα πλαίσια της λειτουργίας της σκοπεύει:

1) Στην οργάνωση, συλλογής βιβλίων με στόχο την στήριξη και την ανάδειξη της Ιστορικής, Πολιτιστικής και Πνευματικής φυσιογνωμίας της Φλώρινας.

2) Την υποκίνηση του ενδιαφέροντος για το βιβλίο και τη δημιουργία πνευματικής ζωής και λογοτεχνικής κίνησης.

3) Τη συγκρότηση, και λειτουργία Αναγνωστηρίου και τον εξοπλισμό αυτού με οπτικοακουστικά μέσα προς χρήση των μαθητών, των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών πνευματικών ανθρώπων του Δήμου Φλώρινας. Αποσκοπεί στην υποστήριξη και προώθηση των διδακτικών και ερευνητικών στόχων όσο και του ευρύτερου κοινωνικού ρόλου.

4) Τη Δημιουργία παιδικού τμήματος με στόχο τη δημιουργία και εδραίωση αναγνωστικών συνηθειών στα παιδιά από μικρή ηλικία και  τμήματος ενηλίκων.

5) Τη συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες και Κέντρα πληροφόρησης καθώς και με όλους τους φορείς εκπαίδευσης του Δήμου.

 Σκοπός της βιβλιοθήκης δεν είναι μόνο η επεξεργασία, διατήρηση και διάσωση των πληροφοριών, αλλά και η διάδοση σε ένα κοινό, γενικό ή ειδικευμένο για πληροφόρηση, εκπαίδευση, επιστημονική έρευνα, ψυχαγωγία και γενίκευση της γνώσης. Ως εκ τούτου προκύπτει, ότι προκειμένου να επιτευχθεί αυτό υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας σημείων πρόσβασης στην πληροφορία για όλες τις μερίδες του πληθυσμού, ανεξάρτητα από μορφωτικό, οικονομικό κοινωνικό πλαίσιο.

 Η ίδρυση της Δημοτικής βιβλιοθήκης είναι μια μεγάλη, σοβαρή, υπεύθυνη προσπάθεια η οποία μόνο από το Δήμο είναι δύσκολο να υπηρετηθεί.

Εκτίμησή μας είναι ότι η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνεται με τη συμβολή όλων των ανθρώπων και φορέων με ανάλογη καλλιέργεια και αποστολή.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούμε για την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής με βιβλία έτσι όπως εσείς κρίνετε και μπορείτε.


Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα