09.08.2012 – Ανακοίνωση για λειτουργία Λαϊκής Αγοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η Λαϊκή Αγορά της πόλης της Φλώρινας θα λειτουργήσει την ΤΡΙΤΗ 14-8-2012 αντί της καθορισμένης ημέρας ΤΕΤΑΡΤΗΣ λόγω της αργίας στις 15-8-2012 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα