09.08.2013 – Ανακοίνωση σχετικά με τους αναμεταδότες τηλεοπτικού σήματος

Σας ανακοινώνουμε ότι σχετικά με το πρόβλημα του σήματος των καναλιών πανελλήνιας εμβέλειας , που οι κεραίες-αναμεταδότες βρίσκονται στην περιοχή του Σταυρού, ο Δήμος Φλώρινας δεν έχει καμία ευθύνη.
Συγκεκριμένα, η υπάρχουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει στο Δήμο μας να κάνει δαπάνες που αφορούν σε επισκευές, συντηρήσεις ή ανανέωση – τροποποίηση εξοπλισμού τηλεοπτικών αναμεταδοτών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στην αντιμετώπιση βλαβών και στην πραγματοποίηση συντηρήσεων στους εγκατεστημένους αναμεταδότες της περιοχής μας.
Ήδη ο Δήμος μας έχει απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, στην Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (E.I.TH.Σ.E.E.) και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για την εξεύρεση λύσης σε αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους ζητήματα δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων των Δήμων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.
Πάντως, μέχρι 31-12-2010 οι αρμοδιότητες αυτές υπάγονταν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Ο Δήμος Φλώρινας πιστεύει ότι η απρόσκοπτη και καλύτερης ποιότητας τηλεοπτική κάλυψη οικισμών του – όπου η λήψη τηλεοπτικού σήματος είναι δυσχερής – βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, προάγονται τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντά τους και ικανοποιείται το στοιχειώδες δικαίωμα για ενημέρωση.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα