10.01.12-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σας ενημερώνουμε

μετά από απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας, ότι τα σχολεία της 1θμιας-2θμιας Εκπαίδευσης,

από την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 έως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 (τρέχουσα εβδομάδα)

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ  με ώρα έναρξης μαθημάτων την 09:00 π.μ.

λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου..

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα