11.09.2013 – Πίνακες κατάταξης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013)

Παρακάτω αναφέρονται οι πίνακες κατάταξης  για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013:

Κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε κατηγορία μπορείτε να λάβετε αναλυτικά των πίνακα κατάταξης της.

Για πληροφορίες:

Τηλ.:2385351027

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα