12.03.2018 – Συμπληρωματική διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό “Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για μηχανήματα εκτύπωσης, αντιγραφής και τηλεομοιοτυπίας του Δήμου Φλώρινας”

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα 09/03/2018
Αριθμ.πρωτ.: 4600

Με το παρόν έγγραφο μας σας ενημερώνουμε ο συνοπτικός διαγωνισμός “Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για μηχανήματα εκτύπωσης, αντιγραφής και τηλεομοιοτυπίας του Δήμου Φλώρινας”, προϋπολογισμού 34.520.36 ευρώ με Φ.Π.Α., εκτός των δημοσιεύσεων πού αναφέρονται στο άρθρο 1.6 του τεύχους διακήρυξης, έχει δημοσιευθεί και στην τοπική εφημερίδα το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ στις 9/3/2018.

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τεύχους διακήρυξης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα