12.11.2012 – Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων τριών (3) κτηρίων

Κατόπιν του υπ'αριθμ. 1516/31-10-2012 εγγράφου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αναρτούμε την από 25-10-12 αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων τριών (3) κτηρίων που βρίσκονται επί της Λ. Ελευθερίας (Μητροπολίτη Α. Καντιώτη) και της οδού Π. Ρακοβίτη εντός του "Ιστορικού Τόπου" της Φλώρινας, καθώς και των προκηπίων τους και των περιβόλων τους και για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του Ν.4067/12.
Για αναλυτική προβολή κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα