13.05.2012 – Ανακοίνωση (ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Ο Δήμος Φλώρινας προχώρησε στην υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλλων στην Τοπική Κοινωνία, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Με την υπογραφή της παραπάνω χάρτας, ο Δήμος Φλώρινας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναφέρονται σ’ αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητας την οποία πρέπει να εφαρμόσει.
Μια από τις δεσμεύσεις που υπάρχουν, είναι και η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
Στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχουν δικαίωμα συμμετοχής αιρετοί και αιρετές, υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για τις πολιτικές φύλου Διεύθυνσης του Δήμου, εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές, εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και γυναικείων οργανώσεων της περιοχής.

Μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας για τη σύσταση της επιτροπής.
Παρακαλούνται όσοι φορείς και εκπρόσωποι αυτών επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, όπως δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο του Δημάρχου Φλώρινας (Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, τηλ. 2385351010, fax: 2385044628), έως και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα