13.09.2012 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (για την απόσπαση ενός (1) Δημοτικού Αστυνομικού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Φλώρινας απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση ενός (1) Δημοτικού Αστυνομικού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο από 10/10/2012 έως και 09/04/2013.

Στην ανωτέρω τουριστική περίοδο είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας, λόγω του αυξημένου αριθμού επισκεπτών στη πόλη της Φλώρινας (λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου), πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του Χειμώνα (Φωτιές κτλ- 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Φλώρινας κτλ).

Καλούνται οι Δημοτικοί Αστυνόμοι άλλων Δήμων που επιθυμούν να αποσπαστούν στον Δήμο Φλώρινας για το ανωτέρω διάστημα των 6 μηνών (σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3731/2008 ) να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου (Μεγ. Αλεξάνδρου 97, ΤΚ 53100, τηλ.: 2385351027 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και τις 03/10/2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα