14.02.2012 – Ανακοίνωση (για αιτήσεις για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τις 9 Φεβρουαρίου 2012 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr) για όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε Δήμους ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία».

Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Ο ΟΑΕΔ θα επεξεργαστεί τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:

 • Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
 • Δ.Ε. Οδηγός
 • Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
 • Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
 • Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς
 • Δ.Ε. Υδραυλικός
 • Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
 • Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο
 • όνομα πατρός
 • ΑΔΤ ή αριθμό Διαβατηρίου
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • αριθμό Δελτίου Ανεργίας και
 • αριθμό ανήλικων τέκνων.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα