14.08.2013 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 301158/MA 3334/23-05-2013 3ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΓΔΜ», Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 και της πρόθεσης του Δήμου Φλώρινας να υποβάλει πρόταση στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή – Μέτρο 2.1. Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής, ο Δήμος Φλώρινας προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια θέση εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου που θα αναλάβει την υλοποίηση της εργασίας «Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 2.1 του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013» επί της προαναφερόμενης πρότασης. 

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα