14.09.11-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
Συνέπεια των συνενώσεων που επέφερε ο Ν.3852/2010 είναι η ενδεχόμενη ύπαρξη διπλών οικογενειακών μερίδων μέσα στο ίδιο Δήμο Φλώρινας,γεγονός που οφείλεται στην εγγραφή των συζύγων σε διαφορετικούς (πρώην Δήμους Κ.Κλεινών, Μελίτης,Περάσματος),οι οποίοι σήμερα αποτελούν δημοτικές ενότητες του ιδίου Δήμου.
Για την διευθέτηση του ανωτέρω ζητήματος και τον αποκλεισμό ύπαρξης διπλών οικογενειακών μερίδων στο ενιαίο πλέον δημοτολόγιο,το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης παρακαλεί τους δημότες συζύγους που ήταν γραμμένοι στους (πρώην Δήμους Κ.Κλεινών,Μελίτης,Περάσματος)να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση τους,μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011 ,την οικογενειακή μερίδα η οποία θα παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις των δημοτών στζύγων θα πρέπει να κατατεθούν στη έδρα του Δήμου .(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ).
Για περισσότερες πληροφορίες,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 23853-51022,51015,51029,51051.

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα