15.02.2013 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας ανακοινώνεται ότι πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους που πληρούν τις κατά το νόμο προϋποθέσεις.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013:
  • Τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας και τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε9 ή (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση) βεβαίωση από την Εφορία (περί μη υποβολής Φορολογικής Δήλωσης),
  • Υπεύθυνη Δήλωση (περί αληθινών στοιχείων & δικαιολογητικών),
  • Ιατρική Γνωμάτευση,
  • όποιο άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την οικονομική αδυναμία του ενδιαφερόμενου,
  • Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
    – Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
  • ΑΜΚΑ,
  • Αριθμό Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς στο όνομα του αιτούντα,

στο γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Δημοτική Αγορά και στην υπεύθυνη κα Γαζέα Μαρία, με τηλέφωνο Επικοινωνίας 2385044520.
Η ως άνω οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί την 30η Απριλίου 2013.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα