17.08.2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΙΝΑΚEΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 25191/25-07-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 25191/25-07-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Kατά των παρακάτω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στου ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 έως και Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022. η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνσης employee@cityoflorina.gr

Για προβολή των πινάκων κάντε κλικ εδώ (zip)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα