18.01.2013 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, 1ος όροφος θα πραγματοποιηθεί ορισμός των κάτωθι επιτροπών με κλήρωση:

  1. Παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ [δύο (2) Δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους].
  2. Παραλαβής έργων αξίας άνω 5.869,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ [ένα (1) Δημοτικό σύμβουλο με τον αναπληρωτή του – τα υπολειπόμενα δύο (2) μέλη ορίζονται από την Περιφέρεια για κάθε έργο].
  3. Εκτίμησης ακινήτων [δύο (2) Δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους και έναν (1) υπάλληλο του Δήμου αντίστοιχης ειδικότητας με τον αναπληρωτή του).
  4. Καταστροφής ευτελούς αξίας κινητών πραγμάτων [δύο (2) Δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους και έναν υπάλληλο του Δήμου αντίστοιχης ειδικότητας με τον αναπληρωτή του). 

Η Αναπλ.Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τεχνικού Τμήματος

Βασιλική Σεχίδου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα