19.03.2021 – Αιτιολογική έκθεση “Χαρακτηρισμός ή μη ως διατηρητέων δύο (2) κτιρίων που βρίσκονται επί των οδών Καπετάν Βαγγέλη 8 (πρώην 4) & Τυρνόβου εντός του «ιστορικού τόπου» της Φλώρινας και επί της οδού Μεγαρόβου 4 στη Φλώρινα και καθορισμός ειδικών

Αιτιολογική έκθεση “Χαρακτηρισμός ή μη ως διατηρητέων δύο (2) κτιρίων που βρίσκονται επί των οδών Καπετάν Βαγγέλη 8 (πρώην 4) & Τυρνόβου εντός του «ιστορικού τόπου» της Φλώρινας και επί της οδού Μεγαρόβου 4 στη Φλώρινα και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμός δόμησης αυτών”

Για προβολή της αιτιολογικής έκθεσης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα