19.09.2018 – Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2018 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.:17738

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
  • την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη
  • έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, μετά την δημοσίευση σχετικών ειδοποιήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 11.07.2018 και 06.08.2018)
  • επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης μετά από εξέταση των προαναφερόμενων καταγγελιών
  • ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους
  • και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα

καλεί

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 5η Οκτωβρίου 2018.

Μετά την 5η Οκτωβρίου 2018 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/ΑΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης
147 089 31 07 002/0/0Περιοχή συμβολής οδών Βαρνούντος – Εθνικής Αντιστάσεως, τσιφλίκι Ο.Τ. 250 τμήμα, Φλώρινα
47 089 26 02 016/0/0Περιοχή συμβολής οδών Βαρνούντος – Εθνικής Αντιστάσεως, ΙΩΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΝΝΟΥ (ΟΔ2853 818), Φλώρινα
347 089 26 02 007/0/0Περιοχή συμβολής οδών Βαρνούντος – Εθνικής Αντιστάσεως, ΑΓΡ 821, Φλώρινα 
447 089 19 01 026/0/07ης Νοεμβρίου, ΑΓΡ 2429 Τμήμα, Φλώρινα
547 089 16 12 015/0/0Οδός Αερόπου 4 (έχει μετονομαστεί σε Γκόνη Χολέρη), Φλώρινα 
647 089 16 12 010/0/0Οδός Αερόπου 8 (έχει μετονομαστεί σε Γκόνη Χολέρη), Φλώρινα 
747 089 07 03 002/0/0Οδός Αϊδινίου 11, Φλώρινα
847 089 06 08 044/0/0Οδός Εθνομάρτυρος Αιμιλιανού, Ο.Τ. 42 Τμήμα, Φλώρινα
947 089 06 08 057/0/0Οδός Κρήτης 8, Φλώρινα 
1047 089 06 08 058/0/0Οδός Κρήτης 6 (συμβολή με Εθνομάρτυρος Αιμιλιανού), Φλώρινα 
11 47 089 11 06 024/0/0Οδός Βασιλέως Φιλίππου 7, Ο.Τ. 94 Τμήμα, Φλώρινα 
1247 089 12 09 026/0/0Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου 19, Φλώρινα 
1347 089 12 09 037/0/0Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου 17, Ο.Τ. 148 Τμήμα, Φλώρινα 
1447 089 13 08 076/0/0Οδός Τροπαιούχου 3, Φλώρινα 
1547 089 13 08 075/0/0Οδός Τροπαιούχου 13, Φλώρινα 
1647 089 05 16 063/0/0Λεωφόρος Κωνστ/νου Καραμανλή 79, Φλώρινα 
1747 089 05 16 064/0/0Λεωφόρος Κωνστ/νου Καραμανλή 77, Φλώρινα 
1847 089 05 16 065/0/0Οδός Προύσης, Ο.Τ. 169 Τμήμα, Φλώρινα 
1947 089 05 16 059/0/0Οδός Προύσης, Φλώρινα 
2047 089 23 02 017/0/0Λεωφόρος Μοναστηρίου 7, Φλώρινα

 Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Θεόδωρος Δημόπουλος

politiki prostasia 1

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα