19.10.2018 – 2ος ΚΥΚΛΟΣ (17/10/2018 – 05/11/2018) – Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2018 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 17 Οκτωβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 20587

2ος ΚΥΚΛΟΣ

(17/10/2018 – 05/11/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
  • την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη
  • έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, μετά την δημοσίευση σχετικών ειδοποιήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 11.07.2018 και 06.08.2018)
  • επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης μετά από εξέταση των προαναφερόμενων καταγγελιών
  • ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους
  • και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα

καλεί

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 5η Νοεμβρίου 2018.

Μετά την 5η Νοεμβρίου 2018 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/ΑΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης
147 089 25 09 003/0/0
Οδός Οδ.Ανδρούτσου 3 (Περιοχή Νοσοκομείου, Φλώρινα)
2 47 089 16 03 080/0/0Οδός Άρεως, Φλώρινα
347 089 16 03 085/0/0Οδός Άρεως, Φλώρινα
447 089 16 03 086/0/0Οδός Άρεως, Φλώρινα
547 089 31 05 007/0/0Οδός Άγγελου Σικελιανού, οδός Οδυσσέα Ελύτη, Φλώρινα
647 089 31 05 005/0/0Οδός Οδυσσέα Ελύτη, Φλώρινα
747 089 31 06 001/0/0Οδός Άγγελου Σικελιανού, οδός Ανώνυμος 26, Φλώρινα
847 089 26 01 004/0/0Οδός Βαρνούντος, Φλώρινα
947 089 26 02 015/0/0Οδός Βαρνούντος, Φλώρινα
1047 089 23 14 007/0/0Οδός Δημ. Αναστάσιου Κωτσοπούλου, Φλώρινα
11 47 089 23 14 008/0/0Οδός Δημ. Αναστάσιου Κωτσοπούλου, Φλώρινα
12 47 089 21 08 007/0/0Οδός Δημ. Αναστ.Κωτσοπούλου, οδός Γ.Ρίτσου, Φλώρινα
1347 089 21 08 009/0/0Οδός Γιάννη Ρίτσου, Φλώρινα
1447 089 21 08 008/0/0Οδός Γιάννη Ρίτσου, Φλώρινα 

Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Θεόδωρος Δημόπουλος

katharismos-kipon2

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα