20.04.2012 – Ανακοίνωση (Πρόσκληση κομμάτων)

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 20 Απριλίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 2.00 μ.μ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
  1. «Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Νικόλαου Δογούλη».
    Εισηγητής: κος Ιωάννη Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τραϊανός Ηλ. Ρασάικος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ .

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα