20.08.2021 – Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης της με αριθμ. 2/2021 ΣΟΧ του Δήμου Φλώρινας για πλήρωση 46 θέσεων (12 πλήρους απασχόλησης και 34 μερικής απασχόλησης) Προθεσμία υποβολής των ενστάσεων από 23-08-2021 έως 24-08-2021.

logo-dimos100x100

Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης της με αριθμ. 2/2021 ΣΟΧ του Δήμου Φλώρινας για πλήρωση 46 θέσεων (12 πλήρους απασχόλησης και 34 μερικής απασχόλησης)
Προθεσμία υποβολής των ενστάσεων από 23-08-2021 έως 24-08-2021.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση employee2@cityoflorina.gr.

Για αναλυτική προβολή του πίνακα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2.2021 ΣΟΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ κάντε κλικ εδώ (pdf).

Για αναλυτική προβολή του πίνακα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟY ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2.2021 ΣΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα