20.12.2017 – Σημαντική ανακοίνωση προς εργολήπτες και μελετητές που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων της υπηρεσίας μας

logo-dimos100x100Πληροφορούμε τους εργολήπτες και μελετητές που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων της υπηρεσίας μας για το έτος 2018 σύμφωνα με την προηγηθείσα πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 24701/7-12-2017 και επιλέξουν την αποστολή της αίτησής τους μέσω fax, να αποστέλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά στους αριθμούς fax 2385351026 και 2385044628, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Εργολήπτες και μελετητές που απέστειλαν την αίτησή τους μέσω fax μέχρι την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την λήψη της από την υπηρεσία μας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σχετικής πρόσκλησης, (ήτοι μέχρι 29-12-2017), στο τηλέφωνο 2385351247. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να καταχωρηθούν στους αντίστοιχους καταλόγους ενδιαφερομένων και οι κατάλογοι θα οριστικοποιηθούν χωρίς την εγγραφή τους σε αυτούς.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΣΟΡΜΠΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα