21.01.2022 – 3η Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας – Παρουσίαση Προτεινόμενων μέτρων και χωροθέτηση παρεμβάσεων

logo-dimos100x100

3η Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας:
Παρουσίαση Προτεινόμενων μέτρων και χωροθέτηση παρεμβάσεων

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Φλώρινας, το έργο που αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο για τις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών στο Δήμο για την επόμενη δεκαετία, μπαίνει στην τελική ευθεία με την διεξαγωγή της 3ης Διαβούλευσης κατά την οποία ζητείται η τοποθέτηση φορέων και πολιτών ως προς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις-μέτρα του σχεδιασμού τα οποία αναπτύχθηκαν από την ομάδα μελέτης.
Ο σχεδιασμός του ΣΒΑΚ είναι συμμετοχικός, πράγμα που σημαίνει ότι το έργο εκπονείται από Δήμο, με την συμμετοχή φορέων και πολιτών. Η συμμετοχική αυτή διαδικασία εκπληρώθηκε μέσα από τις προηγούμενες διαβουλεύσεις και τις εκτεταμένες έρευνες που διεξήχθησαν σε πολίτες και επισκέπτες τις πόλης.
Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του σχεδίου, ο Δήμος Φλώρινας συνέταξε αναλυτική πρόταση παρεμβάσεων και μέτρων η οποία και τίθεται σε διαβούλευση τόσο μέσω τηλεδιάσκεψης με το δίκτυο φορέων όσο και με ανοικτή δημοσκόπηση στους πολίτες.
Μέσω της ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ (svak-florina.gr) και συγκεκριμένα στην παρακάτω ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της 3ης διαβούλευσης (προσβάσιμη από το menu της ιστοσελίδας) κάθε πολίτης ή εκπρόσωπος φορέα μπορεί να συμμετέχει στην διαβούλευση, βλέποντας τους αναρτημένους χάρτες και τις περιγραφές των προτεινόμενων μέτρων ανά κατηγορία παρεμβάσεων και ανά χρονικό ορίζοντα καθώς και να τοποθετηθεί επί αυτών.
Η συμμετοχή όλων είναι πολύ σημαντική και ενισχύει τόσο την ποιότητα του αποτελέσματος όσο και την εγκυρότητα του ΣΒΑΚ. Η φόρμα τοποθέτησης θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2022.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα