22.10.2012 – Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων οκτώ (8) κτηρίων

Κατόπιν του υπ'αριθμ. 2437/25-9-2012 εγγράφου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αναρτούμε την από 24-9-12 αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων οκτώ (8) κτηρίων που βρίσκονται επί της Λ. Ελευθερίας και των οδών Πύρζα και Θράκης εντός του "Ιστορικού Τόπου" της Φλώρινας και για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του Ν.4067/12.
Για αναλυτική προβολή της αιτιολογικής έκθεσης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα