23.06.2014 – Παραχώρηση Κλειστού Γυμναστηρίου, Αιθουσών και λοιπών χώρων στο Αθλητικό Κέντρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας.

Παρακαλούνται οι Αθλητικοί και λοιποί Σύλλογοι του Δήμου Φλώρινας, οι οποίοι για τις ανάγκες τους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν χώρους (αίθουσες ,γυμναστήρια και λοιπούς χώρους ) κατά το έτος 2014-2015, όπως υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (στο Σ.Σ.Ιωννίδη) έως τις 11 Ιουλίου 2014.
Καταθέσεις αιτήσεων μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας δε θα γίνονται δεκτές και δε θα υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου χώρου στον ενδιαφερόμενο.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2385023584-2385026474 (κ. Παπαδοπούλου Σοφία). Fax 2385023601.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα