Υπενθύμιση υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από ιδιώτες για την πρόληψη των πυρκαγιώνκατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2023

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 25 Απριλίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα: Υπενθύμιση υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από ιδιώτες για την πρόληψη των πυρκαγιώνκατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2023

Ο Δήμος Φλώρινας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου,υπενθυμίζει σε όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης, χωριών και οικισμών, την υποχρέωση τους να προβούν στον καθαρισμό των χώρων αυτών, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση όλων μας, βάσει νόμων και διατάξεων, αλλά πάνω απ’ όλα, αποτελεί ΠΡΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας.
Οφείλουμε να κρατήσουμε το Δήμο μας ασφαλή και καθαρό ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς και των επιπτώσεών της.
Ως Δήμος ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία και στην άμεση ανταπόκριση των συνδημοτών μας.

Στην υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/τ.Β΄ /19.04.2023) αναγράφεται ρητά η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων ως ακολούθως:
Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές μισθωτέςκαι υπομισθωτές:

 1. οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σεπεριοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
 2. οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένορυμοτομικό σχέδιο,
 3. εκτάσεων που βρίσκονταιεντός ακτίνας 100μ από τα όρια των παραπάνω αναφερόμενων περιπτώσεων (1) και (2)

υποχρεούνται μέχρι την 30 Απριλίου εκάστου έτους,

να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.Ταυτόχρονα πρέπει να συντηρούν τους χώρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει :

 • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών πουβρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
 • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
 • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
 • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου (άρθρο 94 παράγρ. 26 του Ν. 3852/2010).Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους,εφαρμόζοντας την υπ’ αριθμό 371/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒ7ΩΗΙ-ΘΧΘ) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με θέμα: “Ψήφιση κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμων αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων Δήμου Φλώρινας”.

Το Τμήμα περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό και την ενημέρωση ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων των Κοινοτήτων του Δήμου.
Για διευκρινήσεις / πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

 • στο τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (τηλ. 2385044917),
 • στην γραμμή του δημότη (από σταθερό – 8001137373, από κινητό – 2385351048),
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό polprote@cityoflorina.gr

για να ενημερώσουν ανάλογα την Υπηρεσία του Δήμου.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-2023

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα