25.10.2013 – Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπών δημοπράτησης των παρακάτω έργων: 1. «Ανάπλαση Τ.Κ. Μικρολίμνης», 2. «Ανάπλαση Τ.Κ. Πλατέος»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Το υπ’ αριθ. 5411/7-10-2013 έγγραφο του Δήμου Πρεσπών για τον ορισμό επιτροπών δημοπράτησης των παρακάτω έργων: 1. «Ανάπλαση Τ.Κ. Μικρολίμνης» προϋπολογισμού €1.850.000,00, 2. «Ανάπλαση Τ.Κ. Πλατέος» προϋπολογισμού €460.000,00

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, στον οικισμό Αγίου Αθανασίου, την Τρίτη 29/10/2013 και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές δημοπράτησης των ανωτέρω έργων.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Δημήτριος Θεοδοσίου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα