26.09.2019 – «Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020».

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φλώρινα, 26/09/2019
Α.Π. : 21058

Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020».

Σχετικά με το έντυπο της προσφοράς που έχουμε επισυνάψει στην διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού «Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020», παραθέτουμε νέο έντυπο με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Συνημμένο: Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο Αντιδήμαρχος

Βασιλείου Κωνσταντίνος

Για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (doc)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα