27.04.2012 – Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε

Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.
Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατόπιν υποδείξεως του Α.Σ.Ε.Π. αναστέλλονται οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας» του «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», μέχρι τη διενέργεια των εκλογών. Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση, παρατείνονται κατά το ίσο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών.  

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα