28.11.2016 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (Σχετικά με τους συνοπτικούς διαγωνισμούς Εργασιών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φλώρινα, 28/11/2016
Α.Π. 22504

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Σχετικά με τους συνοπτικούς διαγωνισμούς:

  • «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Δ.Ε Φλώρινας Δήμου Φλώρινας 2016-2017»
  • «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Δ.Ε Περάσματος Δήμου Φλώρινας 2016-2017»
  • «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Δ.Ε Μελίτης Δήμου Φλώρινας 2016-2017»
  • «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Δ.Ε Κ. Κλεινών Δήμου Φλώρινας 2016-2017»

Διευκρινίζεται ότι στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των τευχών διακήρυξης, ο χρόνος εργασίας (εργασία 100 ώρες, επιφυλακή 120 μέρες) είναι ενδεικτικός και εξυπηρετεί μόνο τις διαδικασίες ανάδειξης μειοδότη. Η τελική δαπάνη θα προκύψει από τον πραγματικό χρόνο εργασίας και επιφυλακής, όπως αυτός θα υπολογιστεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Θεοφανίδης Δημήτριος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα