29.08.2013 – Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους που πληρούν τις κατά το νόμο προϋποθέσεις

Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας ανακοινώνεται ότι πρόκειται να χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους που πληρούν τις κατά το νόμο προϋποθέσεις.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2013:
1) Ε1 και εκκαθαριστικό Εφορίας έτους 2013 και τα έντυπα Ε2, Ε9, εάν υπάρχουν,
2)Υπεύθυνη Δήλωση (περί αληθινών στοιχείων & δικαιολογητικών),
3) Ιατρική Γνωμάτευση,
4)όποιο άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την οικονομική αδυναμία του ενδιαφερόμενου,
5) Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
7) ΑΜΚΑ,
8)Αριθμό Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς στο όνομα του αιτούντα,
9)Κάρτα ανεργίας για τους ανέργους
στο γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Δημοτική Αγορά και στην υπεύθυνη κα Γαζέα Μαρία, με τηλέφωνο Επικοινωνίας 2385044520.
Σειρά προτεραιότητας θα έχουν αυτοί που πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Απριλίου 2013 και δεν έλαβαν την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση
Η ως άνω οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί την 10η Δεκεμβρίου 2013

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα