29.09.2014 – Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Συμβούλιο ένταξης μεταναστών συγκροτεί ο Δήμος Φλώρινας, το οποίο θα αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινότητα. Συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτούργει με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών», ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Φλώρινας, αποτελείται από επτά μέλη, συμφώνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδόθηκε με την 106/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Φλώρινας και τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μελή ορίζονται – Δημοτικοί Σύμβουλοι, – Εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φλώρινας ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο Δήμο.
-Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Φλώρινας, δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.
Προκειμένου ο Δήμος Φλώρινας να προβεί στην συγκρότηση του «Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών» εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, καλεί τους εκπροσώπους φορέων μεταναστών με έδρα το Δήμο Φλώρινας, και κοινωνικούς φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 09 Οκτωβρίου 2014, προκειμένου να γίνει η συγκρότηση του «Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών», στο Δήμο Φλώρινας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα