2ος Κατάλογος Οικοπέδων – Αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αυτοτελές τμήμαΠολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 27 Ιουλίου 2023

 

Θέμα: 2ος Κατάλογος Οικοπέδων –Αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για την πρόληψη των πυρκαγιών έτους 2023.Κυρώσεις σε όσους Ιδιοκτήτες δεν συμμορφώνονται.

 

Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει ότι θα προβεί σε αυτεπάγγελτους καθαρισμούς ιδιωτικών οικοπέδων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο συνολικός καθαρισμός των οικοπέδων ξεκίνησε πρώτα από αυτά που ανήκουν στον Δήμο (τα οποία και καθάρισε) και στη συνέχεια σειρά έχουν τα ιδιωτικά, εφόσον οι ιδιοκτήτες δεν προχώρησαν από μόνοι τους στον καθαρισμό τους (όπως είναι υποχρεωμένοι).

Καλεί

τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν ΑΜΕΣΑ στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις), αποκλαδώσεις/κοπές επικίνδυνων δέντρων, καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν ΑΜΕΣΑ (ως εκπρόθεσμες).
Για αποφυγή της εκτέλεσης αυτεπάγγελτου καθαρισμού και επιβολής προστίμων, οι ιδιοκτήτες πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2385044917 ώστε να αποφασισθεί το χρονοδιάγραμμα καθαρισμού με την αρμόδια υπηρεσία.
Ο Δήμος Φλώρινας δεν θα προβεί σε εκ νέου ειδοποίηση τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/ΑΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμόΠεριγραφή θέσης οικοπέδου/ τεμαχίου γης
1.        47 089 24 09 011/0/0Αναπήρων 19, Φλώρινα
2.        47 089 05 02 013/0/0Ανώνυμος, ΑΓΡ. 1444, Φλώρινα
3.        47 089 10 15 013/0/0Λεωφ. Μακεδονομάχων 8, Φλώρινα
4.        47 089 05 02 058/0/0Λεωφ. Ολυμπιάδος 96, Φλώρινα
5.        47 089 14 01 064/0/0Ανώνυμος, ΑΓΡ.1558, Φλώρινα
6.        47 089 06 11 029/0/0Αιγαίου 9, Φλώρινα
7.        47 089 09 01 015/0/0Κιλκίς 13, Φλώρινα
8.        47 089 22 02 026/0/0Λεωφ. Μοναστηρίου 12, Φλώρινα
9.        47 089 22 02 036/0/0Ανώνυμος, Ο.Τ. 231 τμήμα, Φλώρινα
10.    47 089 22 02 038/0/0Λεωφ. Μοναστηρίου 16, Φλώρινα
11.    47 089 22 02 034/0/0Λεωφ. Μοναστηρίου 18, Φλώρινα
12.    47 089 23 16 014/0/0Προξένου Κορομηλά 33, Φλώρινα
13.    47 089 23 16 004/0/0Καπετάν Μακρή 4, Φλώρινα
14.    47 089 23 16 005/0/0Καπετάν Μακρή 2, Φλώρινα
15.    47 089 23 16 012/0/0Προξένου Κορομηλά 29, Φλώρινα
16.    47 089 25 15 010/0/0Καλλιγά Π. 2, Φλώρινα
17.    47 089  21 16 013/0/0Ανώνυμος, Τσιφλίκι Ο.Τ.346 τμήμα, Φλώρινα

Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή και μόνο εκεί που οι εγκαλούμενοι επιδείξουν πλήρη αδιαφορία.
Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα