2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ- Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 3η Αυγούστου 2020 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

logo-dimos100x100

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 3η Αυγούστου 2020 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

• το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
• την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη,
• έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, πριν και μετά την δημοσίευση σχετικών ειδοποιήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 04.05.2020 και 18.05.2020),
• επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης,
• ότι η ευθύνη καθαρισμού ενός ιδιόκτητου γεωτεμαχίου βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη,
• και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα,

καλεί

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό

Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης

1

47 089 1402002/0/0

Οδός Ανώνυμος, ΑΓΡ 1647, Φλώρινα (επί της Επαρχ. οδού Φλώρινας – Καστοριάς), Φλώρινα  

2

47 089 14 02 067/0/0

Οδός Ανώνυμος, ΑΓΡ 1644, Φλώρινα (επί της Επαρχ. οδού Φλώρινας – Καστοριάς), Φλώρινα  

3

47 089 27 15 001/0/0

Οδός Αγίας Παρασκευής 15 (στη συμβολή με την οδό Σοφοκλέους), Φλώρινα

4

47 089 12 09 049/0/0

Οδός Μητροπόλεως 6, (απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα), Φλώρινα

5

47 089 12 09 041/0/0

Οδός Μητροπόλεως 8, (απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα), Φλώρινα

6

47 089 06 12 027/0/0

Οδός Νιγρίτης 15 (μεταξύ οδού Νιγρίτης και Εθν. Αιμιλιανού), Φλώρινα

7

47 089 06 06 041/0/0

Οδός Δοξάτου 11, Φλώρινα

8

47 089 43 07 019/0/0

Οδός Ανώνυμος, ΑΓΡ 572 (επί της επαρχ. οδού Φλώρινας – Πρώτης), Φλώρινα

9

47 089 43 07 018/0/0

Οδός Ανώνυμος, ΑΓΡ 571 (επί της επαρχ. οδού Φλώρινας – Πρώτης), Φλώρινα

10

47 089 42 04 003/0/0

Οδός Ανώνυμος, ΑΓΡ 1027 (επί της επαρχ. οδού Φλώρινας – Πρώτης), Φλώρινα

11

47 089 23 16 015/0/0

Λεωφόρος Δημάρχου Π. Παπαθανασίου 32, Φλώρινα

12

47 089 23 16 009/0/0

Λεωφόρος Δημάρχου Π. Παπαθανασίου 30, Φλώρινα

13

47 089 23 16 013/0/0

Λεωφόρος Δημάρχου Π. Παπαθανασίου 28, Φλώρινα

14

47 089 23 16 012/0/0

Οδός Προξένου Κορομηλά 29, Φλώρινα

15

47 089 23 16 014/0/0

Οδός Προξένου Κορομηλά 33, Φλώρινα

16

47 089 23 16 004/0/0

Οδός Καπετάν Μακρή 4, Φλώρινα

17

47 089 23 16 005/0/0

Οδός Καπετάν Μακρή 2, Φλώρινα

18

47 089 23 14 008/0/0

Οδός Καπετάν Καούδη 21, Φλώρινα

19

47 089 05 16 063/0/0

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 79, Φλώρινα

20

47 089 05 16 064/0/0

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 77, Φλώρινα

Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν αμέσως μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 3η Αυγούστου 2020.

Μετά την 3η Αυγούστου 2020 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου και το είδος της βλάστησης.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ηλίας Μούλελης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα