30.06.2022 – Ξεκινούν οι αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

logo-dimos100x100

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινούν οι αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται.

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
  • την υπ. αριθ. 09/2021 (ΦΕΚ 1923/13-5-2021 Τ.Β΄) και 20/2022 (ΦΕΚ 1301/Β/18-3-2022) Πυροσβεστικές Διατάξεις,
  • την δημοσίευση σχετικών δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 05.05.2022 και 23.05.2022),
  • επιτόπιους ελέγχους της αρμόδιας υπηρεσίας σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης,
  • ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους,
  • και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα,

ενημερώνει

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν ΑΜΕΣΑ στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις), αποκλαδώσεις/κοπές επικίνδυνων δέντρων, καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν μέχρι την 3η Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή.
Μετά την 3η Ιουλίου 2022 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ειδοποιηθεί / ενημερωθεί τα έτη 2018 – 2021 για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης τους, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση μέσω τακτικών ετήσιων ενεργειών τους.
Η εφαρμοσμένη διαδικασία προσωπικών ειδοποιήσεων έχει πρωτίστως “παιδευτικό χαρακτήρα” και οφείλουν πλέον να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως ιδιοκτήτες.
Ο Δήμος Φλώρινας δεν θα προβεί σε εκ νέου ειδοποίηση τους.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία που καθορίζονται από τα σχετικά δελτία τύπου που έχουν εκδοθεί κατά τον μήνα Μάιο του έτους 2022, θα εκτελούνται αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί και θα επιβάλλονται τόσο οι δαπάνες καθαρισμού των οικοπέδων όσο και τα διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό

Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης

1.   

47 089 22 03070/0/0

Σαπουντζή Τ. 8, Φλώρινα

2.   

47 089 22 05 004/0/0

Προξένου Κορομηλά 16, Φλώρινα

3.   

47 089 07 04 009/0/0

Κιουταχείας 10, Φλώρινα

4.   

47 089 07 04 013/0/0

Κιουταχείας 12, Φλώρινα

5.   

47 089 05 08 041/0/0

Ηπείρου 29 (Ηπείρου 33), Φλώρινα

6.   

47 089 16 09 046/0/0

Ανώνυμος (Ο.Τ. 136), Φλώρινα (στη συμβολή των οδών Παύλου Κύρου και Σαρανταπόρου)

7.   

47 089 16 09 042/0/0

Σαρανταπόρου 24, Φλώρινα

8.   

47 089 16 09 041/0/0

Σαρανταπόρου 12, Φλώρινα

9.   

47 089 25 16 016/0/0

Ανώνυμος (Ο.Τ. Μ11), Φλώρινα (νότια από το Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας)

10.

47 089 25 15 009/0/0

Καλλιγά Π. 10, Φλώρινα

11.

47 089 16 03 042/0/0

Λεωφ. Κ.Καραμανλή (Πάροδος 10), Φλώρινα

12.

47 089 16 03 060/0/0

Λεωφ. Κ.Καραμανλή (Πάροδος 8), Φλώρινα

13.

47 089 08 07 009/0/0

Ιωάννη Καραβίτη 20, Φλώρινα

14.

47 089 08 07 035/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 23, Φλώρινα

15.

47 089 08 07 036/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 21, Φλώρινα

16.

47 089 08 01 019/0/0

Λεωφ. Ολυμπιάδος 33, Φλώρινα

17.

47 089 25 08 019/0/0

Ανδρούτσου 6Β, Φλώρινα

18.

47 089 14 02 055/0/0

Ανώνυμος (Αγρ. 1640 Τμήμα), Φλώρινα

19.

47 089 06 02 008/0/0

Λεωφ. Γ.Αβέρωφ 103, Φλώρινα

20.

47 089 12 09 049/0/0

Οδός Μητροπόλεως 6, (απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα), Φλώρινα

21.

47 089 12 09 041/0/0

Οδός Μητροπόλεως 8, (απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα), Φλώρινα

22.

47 089 23 16 015/0/0

Λεωφόρος Δημάρχου Π. Παπαθανασίου 32, Φλώρινα

23.

47 089 23 16 009/0/0

Λεωφόρος Δημάρχου Π. Παπαθανασίου 30, Φλώρινα

24.

47 089 23 16 013/0/0

Λεωφόρος Δημάρχου Π. Παπαθανασίου 28, Φλώρινα

25.

47 089 23 16 012/0/0

Οδός Προξένου Κορομηλά 29, Φλώρινα

26.

47 089 23 16 014/0/0

Οδός Προξένου Κορομηλά 33, Φλώρινα

27.

47 089 23 16 004/0/0

Οδός Καπετάν Μακρή 4, Φλώρινα

28.

47 089 06 08 057/0/0

Κρήτης 8, Φλώρινα

29.

47 089 06 08 058/0/0

Κρήτης 6, Φλώρινα

30.

47 089 22 02 033/0/0

Λεωφ. Μοναστηρίου 20, Φλώρινα (συμβολή Λεωφόρος Μοναστηρίου – Οδός Δημάρχου Τέγου Σαπουντζή)

31.

47 089 22 02 034/0/0

Λεωφ. Μοναστηρίου 18, Φλώρινα (συμβολή Λεωφόρος Μοναστηρίου – Οδός Δημάρχου Τέγου Σαπουντζή)

32.

47 089 22 02 038/0/0

Λεωφ. Μοναστηρίου 16, Φλώρινα

33.

47 089 22 02 027/0/0

Λεωφ. Μοναστηρίου 14, Φλώρινα

34.

47 089 22 02 037/0/0

Ανώνυμος (Ο.Τ. 231 Τμήμα), (Λεωφ. Μοναστηρίου) Φλώρινα

35.

47 089 22 02 036/0/0

Ανώνυμος (Ο.Τ. 231 Τμήμα), (Λεωφ. Μοναστηρίου) Φλώρινα

36.

47 089 22 02 026/0/0

Λεωφ. Μοναστηρίου 12, Φλώρινα

37.

47 089 08 02 002/0/0

Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 106Α, Φλώρινα (απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο)

38.

47 089 05 01 034/0/0

Ηπείρου 36Α, Φλώρινα

39.

47 089 05 01 035/0/0

Ηπείρου 36, Φλώρινα

Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή και μόνο εκεί που οι εγκαλούμενοι επιδείξουν πλήρη αδιαφορία.
Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα