30.11.2009 – Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών

Fiber_optic.jpgΣτα πλαίσια των προσκλήσεων 93 και 145 του μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,  ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2521/13-2-2008 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. το έργο με τίτλο «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Φλώρινας», Συμβατικού Τιμήματος 718.549,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 75% και από Εθνική Συμμετοχή κατά 25%. Με την υπ’ αριθμ. 417/2009 στις 30-11-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας έγινε η οριστική παραλαβή του έργου "Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Φλώρινας". Το έργο συνολικού μήκους 10.555 μέτρων δικτύου οπτικών ινών, διασυνδέει 40 σημεία μεταξύ των οποίων Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  

Η πόλη της Φλώρινας είναι μία από τις 75 πόλεις σε όλη την Ελλάδα που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα έργα. Με το δίκτυο των οπτικών ινών ανοίγονται νέοι ορίζοντες στους τομείς των επιχειρηματικών επενδύσεων, της εκπαίδευσης, της υγείας, της εργασίας, της εξυπηρέτησης του πολίτη και της ποιοτικότερης παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Οι ταχύτητα του δικτύου είναι στα 100Mbps και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει το 1Gbps. Η τεχνολογική ανάπτυξη στις μέρες μας είναι ραγδαία και αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης έργων υποδομής τα οποία θα αποτελέσουν την βάση για την τεχνολογική ανάπτυξη της πόλης σε όλους τους τομείς. Ο στόχος είναι να θα φθάσει η οπτική ίνα σε κάθε σπίτι παρέχοντας υπηρεσίες Fiber To The Home (FTTH) στους κατοίκους της Φλώρινας.                                  img_0981 [640x480].jpg

Τα οφέλη για την πόλη της Φλώρινας είναι πολλαπλά.  

  • Επιχειρηματικές επενδύσεις στον χώρο των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας γενικότερα με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
  • Ταχύτερο και φθηνότερο Internet, καλωδιακή τηλεόραση, τηλεφωνία με εικόνα και ήχο 
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων από το σπίτι ή το γραφείο
  • Εργασία εξ αποστάσεως, μέσω μεθόδων τηλε-εργασίας
  • Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σκοπό την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη
  • Εφαρμογές τηλε-ιατρικής
  • Απομακρυσμένος έλεγχος και διαχείριση ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (δικτύων ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, τηλεθέρμανσης κα)

Το δίκτυο των οπτικών ινών είναι σε θέση να καλύψει ακόμα και μελλοντικές ανάγκες των πολιτών η οποίες θα προκύψουν λόγο της συνεχόμενης αύξησης της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών παγκοσμίως.  

Η οπτική ίνα είναι ένα πολύ λεπτό γυάλινο καλώδιο το οποίο εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες του φωτός, την μεγάλη ταχύτητα και το μεγάλο εύρος συχνοτήτων του, με αποτέλεσμα να έχουμε μεταφορά μεγάλου όγκου πληροφοριών με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συνεπώς η πληροφορία εντός του οπτικού καλωδίου ταξιδεύει με την μορφή οπτικού σήματος εν αντιθέσει με τα μέχρι σήμερα χάλκινα καλώδια τηλεφωνίας στα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή ηλεκτρικού σήματος.  

Για να δείτε τον πίνακα με τα σημεία σύνδεσης του δικτύου αναλυτικά πατήστε εδώ.


Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα