30.12.2013 – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1996

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1996

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το τμήμα Δημοτολογίου (Μητρώων Αρρένων) του Δήμου Φλώρινας ανακοινώνεται ότι οι άρρενες γεννημένοι το έτος 1996, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Φλώρινας, υποχρεούνται να καταθέσουν δελτίο απογραφής τους στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτ. Μακεδονίας στη Κοζάνη ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών από 2 Ιανουαρίου 2014 έως και 21 Μαρτίου 2014 αφού παραλάβουν πρώτα πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου Αρρένων από την υπηρεσία μας, που στεγάζεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 97, από Δευτέρα έως Παρασκευή, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.
Τηλ.Επικοινωνίας 2385351051.
Η Στρατολογική Υπηρεσία Δυτ. Μακεδονίας στεγάζεται επί της οδού Κ. Δαβάκη 8 Τ.Κ 50100 Κοζάνη.
Τηλ.Επικοινωνίας Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτ. Μακεδονίας στη Κοζάνη : 2461350705, 2461350706, 2461350707

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα