3ος Κατάλογος Οικοπέδων – Αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για την πρόληψη των πυρκαγιών έτους 2023.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Φλώρινα, 09 Αυγούστου 2023

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θέμα: 3ος Κατάλογος Οικοπέδων – Αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για την πρόληψη των πυρκαγιών έτους 2023. Κυρώσεις σε όσους Ιδιοκτήτες δεν συμμορφώνονται.

Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει ότι θα προβεί σε αυτεπάγγελτους καθαρισμούς ιδιωτικών οικοπέδων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Ο συνολικός καθαρισμός των οικοπέδων ξεκίνησε πρώτα από αυτά που ανήκουν στον Δήμο (τα οποία και καθάρισε) και στη συνέχεια σειρά έχουν τα ιδιωτικά, εφόσον οι ιδιοκτήτες δεν προχώρησαν από μόνοι τους στον καθαρισμό τους (όπως είναι υποχρεωμένοι).

Καλεί
τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν ΑΜΕΣΑ στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις), αποκλαδώσεις/κοπές επικίνδυνων δέντρων, καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν ΑΜΕΣΑ (ως εκπρόθεσμες).
Για αποφυγή της εκτέλεσης αυτεπάγγελτου καθαρισμού και επιβολής προστίμων, οι ιδιοκτήτες πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2385044917 ώστε να αποφασισθεί το χρονοδιάγραμμα καθαρισμού με την αρμόδια υπηρεσία.
Ο Δήμος Φλώρινας δεν θα προβεί σε εκ νέου ειδοποίηση τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/ΑΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμόΠεριγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης
1.        47 089 31 07 002/0/0Ανώνυμος, Τσιφλίκι Ο.Τ. 250 τμήμα (τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως), Φλώρινα
2.        47 089 06 08 058/0/0Κρήτης 6, Φλώρινα
3.        47 089 06 12 027/0/0Νιγρίτης 15, Φλώρινα
4.        47 089 15 04 001/0/0Σαρανταπόρου 37, Φλώρινα
5.        47 089 24 09 002/0/0Αναπήρων 3, Φλώρινα
6.        47 089 10 15 013/0/0Λεωφ. Μακεδονομάχων 8, Φλώρινα
7.        47 089 27 15 001/0/0Αγ. Παρασκευής 15, Φλώρινα
8.        47 089 27 11 006/0/0Ελένης Δημητρίου 36, Φλώρινα
9.        47 089 16 06 047/0/0Ιωάννη Άρτη 6, Φλώρινα
10.    47 089 16 06 046/0/0Ιωάννη Άρτη 8, Φλώρινα
11.    47 089 16 06 045/0/0Ιωάννη Άρτη 10, Φλώρινα
12.    47 089 16 06 051/0/0Ο.Τ. 110 τμήμα, Φλώρινα
13.    Περιαστικό άλσος λόφου Αγίου ΠαντελεήμοναΌλα τα οικόπεδα που βρίσκονται δίπλα ή εφάπτονται  από το περιαστικό δάσος του λόφου Αγίου Παντελεήμονα
14.    Περιαστικό άλσος Υψώματος 1033Όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται δίπλα ή εφάπτονται  από το περιαστικό δάσος του υψώματος 1033

 

Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή και μόνο εκεί που οι εγκαλούμενοι επιδείξουν πλήρη αδιαφορία.
Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα