Αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων τεσσάρων (4) κτηρίων

Κατόπιν του υπ’αριθμ. 2650/10-09-2013 εγγράφου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αναρτούμε την από 28-08-2013 αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων τεσσάρων (4) κτηρίων που βρίσκονται επί των οδών Λ. Ελευθερίας και Μπιζανίου και επί της Λ. Ελευθερίας εντός του «ιστορικού τόπου» της Φλώρινας και τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του Άρθρου 6, του Ν.4067/12.

Για αναλυτική προβολή της αιτιολογικής έκθεσης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα