Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103, Ειδικότητα : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ). Κάντε κλικ εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101, Ειδικότητα : ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ). Κάντε κλικ εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102, Ειδικότητα : ΜΑΓΕΙΡΩΝ). Κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα